DIT IS ONZE MISSIE

There is more…een conferentie waarin je geloof en je leven verandert. Het gaat ons om de gaven en de kracht van de Heilige Geest en om jouw persoonlijke roeping, waar deze dan ook ligt. Misschien jouw kerk of huiskerk, de groep of het domein waar jij werkzaam bent. We leggen nadruk op echt geloof, op discipelschap en op getuige-zijn. We willen Jezus volgen in de kracht van de Heilige Geest.  Enerzijds als meer dan overwinnaars, anderzijds ook in het lijden en verdriet. We hebben sprekers die daarvan kunnen getuigen en we leggen deze editie ook een nieuw accent: Hoe volharden wij en kunnen sterk staan als christenen in moeilijke tijden?  

Hoe ben je een ‘steady and ready’ christen? We hebben als christenen nu Gods agenda en leiding nodig, profetisch inzicht en Bijbels christendom wat het koninkrijk demonstreert, ook in tekenen en wonderen. De cardioloog Chauncy Crandall en zijn vrouw Deborah gaan ons daarin voor, evenals de vurige evangelist Werner Strydom.  We weten allemaal: Het christendom groeit tegen de verdrukking in en de vele bovennatuurlijke wonderen in de vervolgde kerk inspireerden ons om Tom en JoAnn Doyle te vragen ons de principes te leren van een kerk die gelooft tegen de klippen op en tegen de stroom in. Ook in het Westen hebben we een enorme uitdaging met de machten van misleiding en verval.

Wij willen jou graag als leider of als gelovige bekrachtigen en bemoedigen. We laten zien hoe belangrijk het is om te getuigen.  Hoe zou het zijn als elke Nederlander de kans krijgt op een authentieke ontmoeting met Jezus in de kracht van de Heilige Geest? Hoe werken we samen als christenen om dat doel te bereiken? Hoeveel tijd hebben we nog voordat Jezus terugkomt? We ervaren urgentie, meer dan ooit tevoren en strekken ons uit naar revival en reformatie, in de zin van: terug naar de kern als een voortdurende beweging. We zijn ook betrokken op Israël en begrijpen de tijd waarin we leven.

Deze conferentie gaat jouw geloof versterken en je leven en bediening echt veranderen. Wij zeggen dat niet zomaar: we hebben zoveel getuigenissen dat na There is more mensenlevens, maar ook bedieningen, kerken en organisaties groeiden, soms explosief. 

Veel jonge bedieningen zijn momenteel bezig met een snelle opmars en we willen hen zegenen, ook als zij het anders doen dan wij. Daarom zijn bij There is more ook veel nieuwe bedieningen actief, naast de bestaande. There is more is geen gevestigde organisatie, maar een samenkomen van bewegingen die samen op willen trekken voor ons land.

De conferentie is écht anders dan veel geloofsconferenties die er al zijn: We richten ons op jouw bestemming en de aanraking van Gods Geest. De Heilige Geest zet jou in beweging en activeert de gaven die voor jouw bediening en roeping nodig zijn. Wat we gaan zien zijn deelnemers die diep worden aangeraakt en doorbraken zien in hun eigen leven, dat van hun gezin, hun kerk of bediening. 

  Genezing en bevrijding krijgen door de hele conferentie een grote plaats en de overdracht van zalving(impartation) wordt dan ook in meerdere sessies ruimte gegeven, een uniek kenmerk van There is more, waarbij ieder persoonlijk gebed en handoplegging kan ontvangen door de sprekers en bedieningen. Als je dat wilt, want niks moet.

We zetten kwalitatief hoog in. Met de sprekers, maar ook in de ministry en met de vele keuzeprogramma’s en seminars. 

Als je dit nodig hebt, kom gewoon en stap uit je comfortabele stoel voor drie dagen inspiratie, kracht, aanraking, theologische diepgang en ontmoeting.

PS. We scheppen een veilige omgeving. Heb je vragen of het wat voor je is, mail gewoon naar info@thereismore.nl. Je krijgt van ons antwoorden op je vragen.

Ontmoet alvast de sprekers van THERE IS MORE 2023

Tom Doyle

Best Selling Author