CONFERENTIE "THERE IS MORE"

VERPLAATST NAAR KWARTAAL 3/4 2021


Kom Heilige Geest, bekrachtig uw kerk!

De There is more! conferentie is een begrip. Het gaat bij There is more! over de veranderende kracht van het Koninkrijk van God. We gaan er naartoe om bemoedigd te worden, bekrachtigd voor de roeping of taak en om profetisch richting te krijgen t.a.v. onze bestemming.

Dit jaar brengen we onderwijs over Gods aanwezigheid bewust worden en in Zijn aanwezigheid verblijven. Niet alleen in je binnenkamer maar ook in het volle leven. Dan wordt geloven ook een avontuur met God. Het gaat er ons om om jou te bemoedigen, te bekrachtigen.

LEES VERDER >>

De 'There is more!' conferentie is een begrip. Het gaat bij 'There is more!' over de veranderende kracht van het Koninkrijk van God.

Contact

Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur

Telefoon: 0342-460010
E-mail: info@ewv.nl