Wat is There is More?

De There is more! conferentie is een begrip. Het gaat bij There is more! over de veranderende kracht van het Koninkrijk van God. We gaan er naartoe om bemoedigd te worden, bekrachtigd voor de roeping of taak en om profetisch richting te krijgen t.a.v. onze bestemming.

Dit jaar brengen we onderwijs over Gods aanwezigheid bewust worden en in Zijn aanwezigheid verblijven. Niet alleen in je binnenkamer maar ook in het volle leven. Dan wordt geloven ook een avontuur met God. Het gaat er ons om om jou te bemoedigen, te bekrachtigen

Zoals Martin Koornstra van Royal Mission, één van de sprekers, zegt:

There is more! is voor mij de plek waar ik de afgelopen jaren de meest intense ontmoetingen gehad heb met de kracht en de intensiteit van Gods aanwezigheid. Het heeft mijn leven en dat van Royal Mission enorm beïnvloed, versterkt en naar een hoger niveau gebracht. Dus kijk ik uit naar een conferentie waarin God op een nieuwe manier ons zal bekrachtigen voor de toekomst die wacht.

Voor wie is het?
Je bent gewoon welkom, wie je ook bent. God wil jou aanraken en gaven schenken. Op deze conferentie zien we ook de tekenen van het koninkrijk in verzoening en herstel, in genezing en bevrijding, in profetie en openbaring en dat kan ook prima vanuit de rust en het tempo dat bij je past. We richten ons zeker ook op voorgangers en predikanten, leiders met een bediening en leidinggevenden in bedrijven, bestuur, de zorg, het onderwijs en andere sectoren van de samenleving.

Naast diepgaand Bijbels-theologisch onderwijs is er altijd veel ruimte voor getuigenissen die dit onderstrepen. We vertellen geen ‘verhaaltjes’ maar getuigen wat onze God heeft gedaan en wat Hij ook vandaag opnieuw wil doen.

‘There is more’ staat voor ‘Er is meer’. Wij zijn een beweging die verlangt naar méér voor jou, voor de kerk en voor Nederland. Dat méér is de werkelijkheid van een God die heel dichtbij komt. Het is het verschil tussen opwekking en reformatie en een periode van achteruitgang.
Voor een periode van herleving en oogst raakt God mensen aan. Ze worden toegewijd aan de missie van Christus, ze worden vervuld en gedoopt met de Heilige Geest.

Wat houdt dat méér dan eigenlijk in?
Het kan uit allerlei dingen bestaan:
Méér liefde voor God en mensen, méér kracht, méér vreugde, méér zalving voor de bediening, méér hart voor wie verloren gaat, méér openbaring van God met het oog op anderen, méér gevoeligheid in je geweten, méér geloof in gebed, méér bekeringen, méér gaven, méér genezingen, méér bevrijdingen, méér evangelisatie en gemeentestichting, méér initiatieven in de samenleving op elk terrein waarin Gods koninkrijk zichtbaar wordt, meer kerkgroei, kwalitatief en kwantitatief.

Wie bezoeken There is more?
Vanouds zijn er veel leiders vanuit de kerken en andere sectoren van de samenleving, dus ook bestuurders, ondernemers, mensen uit de zorg en het onderwijs. Want het gaat over onze roeping in het Koninkrijk van God en die is breder dan de kerk alleen. We zien mensen uit alle denominaties, maar zijn zelf afkomstig uit de Protestantse Kerk en daarom zijn die altijd goed vertegenwoordigd.

There is more is weliswaar professioneel en creatief voorbereid maar het accent ligt voor ons op de ervaring van Gods liefde en kracht, het volgen van Jezus in de kracht van de Heilige Geest en jouw persoonlijke groei in je bestemming die God voor je heeft. De één ervaart verdieping en versterking van zijn geloof. Anderen getuigen van een toename in kracht en vermenigvuldiging in hun dienende taak of roeping. Weer anderen vertellen dat de geestelijke gaven actief zijn geworden in hun leven. Maar er zijn ook deelnemers(vele) die een (innerlijke) genezing of bevrijding ontvangen. There is more is voor iedereen, maar we richten ons op hen die op strategische posities willen staan en jonge mensen die toegewijd aan Jezus in het Koninkrijk betekenis willen hebben.   

Programma:
Dit jaar vindt de There is more! Conferentie plaats in conferentiecentrum de Betteld te Zelhem. In deze bosrijke omgeving is volop ruimte om binnen de regelgeving een programma neer te zetten met inspirerende sprekers. Door de omvang van de zaal zijn we in staat om een conferentie neer te zetten zoals u gewend bent en toch de veiligheid te bieden die nodig is.

We hebben een heel aantal Nederlandse sprekers dit jaar, mede vanwege Covid. Maar onze belangrijkste gast is de Heilige Geest en we bereiden deze conferentie met vele bidders voor.
Zorg dan dat u erbij bent op 5, 6 & 7 FEBRUARI 2021 in Zelhem.

Bekijk hier de sprekers >>

Contact

Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur

Telefoon: 0342-460010
E-mail: info@ewv.nl