Sprekers

Matthew Helland

Matthew Helland organiseert wereldwijd profetenscholen. Vanuit Amsterdam opereert hij samen met zijn vrouw Femke onder prostituees op de Amsterdamse Wallen. Matt is een echte evangelist en kerkplanter en zij hebben gemeenten gesticht in Amstelveen. Matt spreekt in vele landen in Europa, Zuid Amerika, de VS en Australië. Hij brengt professionele inzichten op het terrein van kerkplanting en evangelisatie samen met het krachtige werk van God in profetie, tekenen en wonderen. Zijn stijl is vol humor en vooral helder en scherp. Wie Matt tegen het lijf loopt, komt vrij snel in aanraking met de gave van profetie.  In deze conferentie zal het dan ook gaan over profeteren en evangelisatie in de kracht van de Geest. Zijn boeken zijn bij ons verkrijgbaar op beide thema’s.
 

Gerrit Vreugdenhil

Dr. Gerrit Vreugdenhil sprak al eerder op de There is more! Conferentie en dit jaar is hij één van de hoofdsprekers. Als predikant van de hervomde st. Jans gemeente in Gouda is hij dus geen onbekende. Eerder werkte hij als docent 9 jaar in Chili en daar ontdekte hij in de ontmoeting met de Pinksterkerken veel over het werk van de Heilige Geest. Gerrit brengt theologie en praktijk bijeen en neemt ons daar ook in mee. Hij legt ook een fundament voor een ‘presence-based’ geloven, een leven waarin je je voortdurend bewust bent van Gods aanwezigheid in het hele leven.
Gerrit zegt zelf: Er wordt van ons veel gevraagd tijdens de Coronacrisis. Hoe blijven we geestelijk fit? Als we één ding nodig hebben dan is het wel de verfrissende en krachtige aanraking met Gods Geest. There is more! is voor mij zo’n plek van onderdompelen, leren, risico nemen in geloof en samen met anderen bidden en zoeken. Ik zie uit naar de komende There is more! conferentie.

Hans Maat

Hoofdspreker en gezicht van de There is More! Conferenties. Zijn theologische visie en concrete aanpak zorgden voor een storm in Nederland die veel vernieuwing bracht waar het gaat om het méér van God en het wandelen in Zijn kracht en gaven. Het Evangelisch werkverband waar Hans leiding aan geeft, rust velen toe om de leiding van de Heilige Geest te ervaren, te groeien in discipelschap en te denken vanuit het perspectief van het koninkrijk van God. Hans draagt graag de genadegaven uit, maar profetie en genezing en het overdragen van kracht ontwikkelden zich sterk in zijn bediening. Zijn persoonlijk verlangen voor deze editie van de There is More! conferentie is dat leiders Christus gaan volgen in de volheid van de Heilige Geest.  Hij pleit voor een kerk met Jezus in het middelpunt, en een cultuurrelevant kerk-zijn door terug te gaan naar de bron en het evangelie vrijmoedig neer te leggen in de samenleving onder de leiding van de Heilige Geest.
Zelf zegt hij:  "Ik heb er echt naar verlangd om weer samen te komen op een bijzondere plek als There is more! De les die ik heb geleerd is dat als we een theologie omarmen die het ‘doen van Jezus’ werken negeert, dat we dan geen tekenen en wonderen zullen zien. Mijn hart gaat uit naar hen die weliswaar wat ‘bang’ kunnen zijn maar wel naar meer verlangen. Zet je onwennigheid opzij en kom gewoon om te zien wat God in jouw leven wil doen. Wie wil dat nu missen?".

Jan Pool

Met zijn warme persoonlijkheid en inspirerende preken  is Jan Pool een bekende voorganger in christelijk Nederland. Jan is van alle markten thuism aar zal op de conferentie dieper ingaan op de kerk vandaag en hoe we deze mogen hervormen naar Gods oorspronkelijk bestek.Wat velen niet weten is dat Jan vanaf het begin betrokken is geweest bij There is more! en heeft herkend dat de kerk bekrachtiging nodig heeft. Jan Pool is iemand die leidinggevenden en voorgangers/predikanten leidt vanuit een apostolaire roeping.
 
Voor ons is hij de aangewezen spreker en ervaringsdeskundige om dieper in te gaan op wat de kerk vandaag nodig heeft. Jan is net als het EW, geïnspireerd door het verlangen om de kerk te hervormen naar het oorspronkelijk ontwerp. In zijn leven zag hij zelf wat opwekking is en enkele jaren terug gaf de heilige Geest hem een visioen van een kerk die herstelt en in een periode van reformatie en herleving terecht komt.
Geïnspireerd door dit spreken van God schreef hij o.a. zijn laatste boek ‘De kerk, Gods meesterwerk”, en behandelt twaalf tijdloze kernwaarden die horen bij een springlevende kerk. Op de conferentie zal Jan ons meenemen naar deze Bijbelse kernwaarden en ook de theorie vertalen naar de praktijk. Dat laatste is voor leiders, voorgangers en predikanten een must!

Martin Koornstra

Martin is voor velen een goede bekende. Gepassioneerd over het koninkrijk van God en vooral over Jezus zelf. Een spreker die mensen meeneemt naar een leven met Jezus. Martin laat er in zijn spreken geen gras over groeien. Zijn passie om zieken de handen op te leggen werkt aanstekelijk en hij heeft een groot hart voor de Nederlandse kerk. Net als het EW droomt hij van de herleving van de kerk in Nederland. Op de conferentie geeft Martin onderwijs over genezing en het koninkrijk. Samen met Hans Maat doet hij ook mee aan de ímpartationsessions’ waarin het gaat om het mededelen van gaven of de overdracht van zalving. There is more! is voor mij de plek waar ik de afgelopen jaren de meest intense ontmoetingen gehad heb met de kracht en de intensiteit van Gods aanwezigheid. Het heeft mijn leven en dat van Royal Mission enorm beïnvloed, versterkt en naar een hoger niveau gebracht. Dus kijk ik uit naar een conferentie waarin God op een nieuwe manier ons zal bekrachtigen voor de toekomst die wacht.

Esther Vosterman-van Ooijen

Host

Met haar warme persoonlijkheid en profetische gaven is Esther de aangewezen persoon om deze conferentie te presenteren en ook zelf een boodschap te verkondigen. Zij is geroepen om met haar onderwijs mensen dieper te alten wortelen in hun identiteit en ieders unieke bestemming zoals God die aan mensen geeft. Esther presenteert de conferentie op vrijdag en zaterdag en zal ook zelf een onderwijssessie geven.

Ruben Flach

Ruben Flach, voormalig zendeling in Brazilië(waar hij zelfs 27 jaar woonde!) en voorganger, is de aansprekende directeur van st. Opwekking die al jaren op voortvarende manier leiding geeft aan de Pinksterconferentie van st. Opwekking. Ruben is echter ook een inspirerende spreker, aanbiddingsleider en muzikant. Hij neemt ons mee in de lessen die hij heeft geleerd rondom roeping en bediening.

Ruben:“Er is op zich niets mis met de veiligheid van je bootje, en wat daarin gebeurt is heel goed. Maar Jezus nodigt ons uit om uit de boot te stappen, in geloof, omdat er meer is. Deze tijd vraagt om een kerk die niet gebonden is aan gebouwen, maar die het Koninkrijk vertegenwoordigd, een Koninkrijk niet alleen van woorden maar ook van kracht”

John Baak

Dr. John Baak is huisarts en zelf bekend met profetie en genezing op het gebed. Zijn enthousiasme en liefde voor God zijn aanstekelijk en daarnaast beoefent hij als medisch professional niet alleen de geneeskunde maar ook het gebed voor en om genezing. Het is zijn verlangen om mensen in de zorg maar ook in andere sectoren van de samenleving te zien bloeien op strategische plekken. Strategisch in de betekenis van het koninkrijk. Voor mensen die betrokken zijn in de zorg, verpleegkundigen en artsen een aanrader! In 2021 komt op uitnodiging opnieuw een arts: Chauncy Crandall, een top-cardioloog uit de VS die over heel de wereld spreekt en mensen tot Jezus leidt en bekrachtigt met de Heilige Geest!

John Baak: "Ik geloof dat “There is More” belangrijk is om de kerk van Jezus toe te rusten om haar door God gegeven plek in te nemen in de wereld in deze tijd. De schepping wacht op het openbaar worden van God’s kinderen. Als Christen medisch professional geloof ik dat alleen door de kracht van de Heilige Geest en door het samen ontdekken van hemelse blueprints christenen hun door God gegeven plek van invloed en transformatie kunnen innemen in de maatschappij. De maatschappij heeft Jezus nodig!"

Karim Landoulsi

Karim Landoulsi is een veel gevraagd spreker die al eerder sprak op het EW Vernieuwingsfestival. Karim werkt in het dagelijks leven met jongeren uit heel verschillende achtergronden van de maatschappij en leid samen met zijn vrouw Angela een bloeieinde gemeente. Hij houdt van Jezus en het krachtige werk van de Heilige Geest en is een constructieve bouwer van de kerk in Nederland.  In zijn spreken weet hij enthousiast en gepassioneerd alle generaties te boeien. Hij weet als geen ander mensen te motiveren om van invloed te zijn in zijn of haar omgeving en schuwt hierbij geen enkel enthousiasme om de boodschap vol humor over te brengen. Dwars door alles heen is Karim in staat om een krachtige boodschap vol van vuur neer te zetten waarbij het publiek ernsitg en serieus wordt aangespoord om de geur van Christus te verspreiden. Karim zal deze conferentie spreken over de kracht van de Heilige Geest.

InSalvation

InSalvation is een band met hart voor aanbidding en gerechtigheid, die ernaar verlangt om samen God te aanbidden, feest te vieren en in Zijn aanwezigheid veranderd de wereld weer in te gaan. De band is opgericht in 2006 vanuit een groep jonge muzikanten met een hart voor Jezus en voor muziek. De band heeft in de jaren die volgde op veel kenmerkende plekken zoals Opwekking, het Xnoizz Flevo Festival en de wervelweekenden van de EO gespeeld. Daarnaast is InSalvation internationaal georiënteerd en heeft de band gespeeld in Nederland, Hongarije, Roemenië, Servië, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Brazilië, Duitsland, Tsjechië en Italië. Het maakt niet uit welke cultuur iemand komt, de band gelooft dat er een wereldwijde passie ontstaat waarin we met elkaar de vrijheid in Jezus ervaren.

En verder...

Verder spreken ds. David ten Voorde uit Nunspeet en ds. Ben van Werven uit Diever, beiden betrokken bij de voorbereidingsgroep van de conferentie over de praktijk in de kerk of gemeente.  Waar verlangen zij naar als predikant of voorganger en wat doen ze concreet in hun kerk om het meer plek te geven.

Tenslotte is er een livestreamverbinding met oude bekenden zoals Dr. Randy Clark, dr. Sam Storms, Leif Hetland e.a. die ons zullen bemoedigen.

Contact

Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur

Telefoon: 0342-460010
E-mail: info@ewv.nl